Rijbewijs B (Automaat)


Rijbewijs B (Automaat)

Opleiding rijbewijs B ( Handschakel & Automaat )


 

m.i.v. 1 januari 2008 is het vernieuwd praktijk examen ingevoerd.

 

WAT HOUDT HET VERNIEUWDE PRAKTIJKEXAMEN IN?


Bij het vernieuwde rijexamen wordt de kandidaat, meer dan bij het oude examen, beoordeeld op verkeersinzicht en op zelfstandig rijgedrag.
Daar zijn vijf nieuwe examenonderdelen voor ontwikkeld:

 

1. Zelfstandig rijden van een route

 

2. Zelfstandig uitvoeren van bijzondere manoeuvres

 

3. Gevaarherkenning door situatiebevraging

 

4. Zelfreflectie

 

5. Milieubewust rijden

 

ZELFSTANDIG RIJDEN VAN EEN ROUTE

 

1. Naar variabele coördinatiepunt rijden

 

2. Met behulp van een navigatiesysteem rijden

 

3. Rijden op basis van een cluster van opdrachten

 

ZELFSTANDIG UITVOEREN VAN BIJZONDERE MANOEUVRES

 

1. omkeeropdracht

 

2. parkeeropdracht

 

3. stopopdracht

 

GEVAARHERKENNING DOOR SITUATIEBEVRAGING


Hierbij wordt tijdens het examen aan de kandidaat vragen gesteld over een bepaalde situatie
(situatiebevraging kan zowel een positieve als een negatieve invloed hebben op de beoordeling)

ZELFREFLECTIE


Voor het examen vult de kandidaat een vragenlijst in deze wordt voor het examen aan de examinator overhandigd en de examinator bespreekt deze vragenlijst pas na het examen met de kandidaat.
(deze telt overigens niet mee in de eind beoordeling van het examen)

MILIEUBEWUST RIJDEN


Dit is rijden volgens het principes van Het Nieuwe Rijden.

 


Rijbewijs B vanaf 19 januari 2013

 


. Met een rijbewijs B mag je een motorrijtuig besturen van maximaal 3500kg dat geschikt is voor het

 

   vervoer van maximaal 8 personen (bestuurder niet meegerekend)

 

. Een aanhangwagen of oplegger tot maximaal 750kg achter de auto voorttrekken

 

. Een aanhangwagen of oplegger met een gewicht van meer dan 750kg achter de auto voorttrekken

 

Alleen als het gewicht van beide voertuigen samen niet meer is dan 3500kg

 

De aanhangwagen of oplegger mag wel meer wegen dan de ledige massa van de trekkende auto

 

Uit het kentekenbewijs van de auto moet dan wel blijken dat de auto een dergelijke zware

aanhangwagen of oplegger mag trekken.

 

Startpakket B Automaat

15 rijlessen á 50 min.
Tussentijdse toets
Praktijk examen
In 3 termijnen 1125,00
Ineens 1078,00

Totaalpakket B Automaat

30 rijlessen á 50 min.
Tussentijdse toets
Praktijk examen + garantie 1e praktijk examen
In 3 termijnen € 1830,00
Ineens € 1784,00

Vervolgpakketten B Automaat

6 rijlessen € 288,00
12 rijlessen € 570,00

Losse tarieven

Losse Les á 50 min € 48,50
Praktijk Examen B € 230.00
Tussentijdse Toets € 190.00
BNOR Examen € 250.00
Faalangst Examen € 375.00
Theorie Examen € 42,50